Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai công tác thanh tra công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư XD các công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất & các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

10/07/2023 09:34    248

Đ/c Nguyễn Đức On, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 07/7/2023, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 27/6/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình:

việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các công trình: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (hạng mục: Cải tạo, mở rộng khu hiệu bộ), Trường THPT Phạm Kiệt (hạng mục: Nhà học bộ môn) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và công trình Đường số 6 KCN Tịnh Phong do Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất & các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra: từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đây là cuộc thanh tra thường xuyên và nằm trong nội dung kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 15/12/2022.

Chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Đức On – Phó Giám đốc Sở Xây dựng và thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra có ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Ban QLDAĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh; Ông Nguyễn Phỉ Phương – Giám đốc Ban Quản lý DAĐTXD thuộc Ban QL Khu kinh tế Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi cùng các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện các dự án được thanh tra tham dự.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Đức On – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt. Trong quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh và Ban Quản lý DA ĐTXD thuộc Ban QL Khu kinh tế Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra; Chỉ đạo, phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đoàn Thanh tra đã được thông qua mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật để các đơn vị có liên quan thực hiện chấp hành nghiêm túc. Sau khi kết thúc đoàn thanh tra, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở kết quả thanh tra để kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 964

Tổng số lượt xem: 2745188