Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

07/07/2023 09:25    158

Đ/c Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, GĐ Sở Sở phát biểu khai mạc

Ngày 06/7/2023 Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Các đ/c UVBCH Đảng ủy Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Xây dựng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy Sở đã đề ra trong năm 2023.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ. Qua báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy Sở Xây dựng đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Sở triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác xây dựng đảng được chú trọng, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác; công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên được quan tâm.

Đ/c Đào Thị Lệ Thắm, Đảng ủy viên, Chánh Thanh tra Sở tham gia góp ý

 

Tại Hội nghị, các đảng viên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ các nội dung báo cáo và cơ bản nhất trí với báo cáo do Đảng ủy Sở dự thảo, Báo cáo đã đề cập toàn diện các mặt công tác; nêu rõ thành tích, hạn chế trong 6 tháng đầu năm cũng như đưa ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã tổng kết những nội dung chính đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Sở cần phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2023 cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị và chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phải phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 549

Tổng số lượt xem: 2745099