Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

05/07/2023 16:37    447

Ban Giám đốc Sở chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí mới được bổ nhiệm

Ngày 04/7/2023, Sở Xây dựng đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ để tiếp tục kiện toàn bộ máy của Sở theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự có đ/c Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở; các đ/c Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở.

 

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở đ/c Phan Anh Quang, Chánh Văn phòng Sở công bố các Quyết định của Giám đốc Sở: số 97/QĐ-SXD ngày 27/6/2023 về việc bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc; số 98/QĐ-SXD ngày 27/6/2023 về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Nguyên Thạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 27/6/2023 về việc bổ nhiệm ông Võ Văn Hùng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2023 đến ngày 1/7/2028.

 

Sau khi công bố Quyết định đ/c Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm chức vụ mới, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phấn đấu hơn nữa, để phát huy năng lực chuyên môn, khả năng quản lý, chỉ đạo điều hành, phát huy những thành tích đã đạt được để cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Sở.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước tập thể lãnh đạo Sở, các đồng chí được bổ nhiệm đã cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng uỷ Sở, lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ công chức của Sở và xem đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân cũng là trách nhiệm trước lãnh đạo Sở. Các đồng chí tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở và hứa sẽ cố gắng nổ lực đoàn kết cùng tập thể khắc phục các khó khăn, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị khác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 536

Tổng số lượt xem: 2745112