Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi

29/06/2023 07:49    386

(Xây dựng) – Ngày 27/6, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã ký liên tiếp 3 Quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc đơn vị.

 

Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp phòng, đáp ứng yêu cầu công việc

 

Theo đó, tại Quyết định số 97/QĐ-SXD, ngày 27/6, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt - Phó phòng Quy hoạch - Kiến trúc giữ chức Trưởng phòng này trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2023 đến ngày 1/7/2028.

Tại Quyết định số 98/QĐ-SXD, ông Nguyễn Công Hoàng bổ nhiệm ông Vũ Đình Nguyên Thạch - Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kiến trúc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2023 đến ngày 1/7/2028.

Cũng trong ngày 27/6, người đứng đầu Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 99/QĐ/SXD bổ nhiệm ông Võ Văn Hùng - Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2023 đến ngày 1/7/2028.

Việc đề bạt, bổ nhiệm các cán bộ nói trên được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở, thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi và theo quy định của pháp luật.

Chất lượng chuyên môn trong công tác tham mưu và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao.

 

Theo cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Quảng Ngãi có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc, cùng 38 biên chế công chức. Đơn vị hiện có 6 phòng chức năng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn Phòng; Thanh Tra; Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; Phòng quản lý hoạt động xây dựng; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi.

Hiện tại, Ban Giám đốc của đơn vị gồm có các ông: Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc và 3 Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Đức On, Phạm Việt Hà.

Nhiệm kỳ này, chất lượng chuyên môn trong công tác tham mưu và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao.

 

Lê Danh (baoxaydung.com.vn)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 820

Tổng số lượt xem: 2745148