Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 199/BC-SXD Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2023 của Sở Xây dựng 30-11-2023
2 2476/SXD-VP cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 30-11-2023
3 2474/SXD-QLN&BĐS V/v cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản 30-11-2023
4 2472/SXD-QHKT V/v góp ý đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trng tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi tỷ lệ 1/2000 để thực hiện dự án Cầu Trà Khúc 1 30-11-2023
5 2469/SXD-CL&VL V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nhà máy Nhựa Phúc Hà - Dung Quất 30-11-2023
6 2467/SXD-QHKT V/v góp ý đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung Quất 30-11-2023
7 2466/SXD-QHKT V/v có ý kiến đối với đề xuất chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Trung tâm logistics tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2023
8 210/QĐ-SXD Về việc phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra cho ông Nguyễn Lê Kế Nghiệp 30-11-2023
9 2459/SXD-CL&VL V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 29-11-2023
10 2457/SXD-VP V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 29-11-2023
11 2452/SXD-CL&VL V/v cử công chức tham gia định giá tài sản trong tố tụng hình sự 29-11-2023
12 2454/SXD-VP Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành xây dựng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 29-11-2023
13 2447/SXD-TTr V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ 28-11-2023
14 2446/SXD-TTr V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 28-11-2023
15 2442/SXD-QHKT V/v góp ý dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh 28-11-2023
16 264/TB-SXD Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tại đường Trường Chinh 27-11-2023
17 203/QĐ-SXD Về việc phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra cho bà Đào Thị Lệ Thắm 27-11-2023
18 201/QĐ-SXD Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Hữu Nghĩa 27-11-2023
19 202/QĐ-SXD Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Lê Quốc Việt 27-11-2023
20 2441/SXD-VP V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 27-11-2023
21 2429/HD-SXD Về việc lập, điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-11-2023
22 2428/SXD-QHKT V/v điều chỉnh nội dung trình Thường trực Hội đồng nhân tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi 24-11-2023
23 2426/SXD-QHKT V/v ý kiến đối với nội dung đề nghị của BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 24-11-2023
24 2424/SXD-CL&VL V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc Công an xã Tịnh Đông thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an các xã thuộc huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng và thị xã Đức Phổ 24-11-2023
25 2422/SXD-CL&VL tham gia ý kiến đối với Phương án kỹ thuật nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Hóc Xoài, huyện Tư Nghĩa và Hồ chứa nước Lỗ Lá, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 24-11-2023
26 2421/SXD-QLN&BĐS Về việc tham gia ý kiến dự án Khu dân cư Nam Bình tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn 24-11-2023
27 2416/SXD-QHKT V/v góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 23-11-2023
28 2417/SXD-QHKT V/v nộp phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 23-11-2023
29 2402/SXD-CL&VL V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 21-11-2023
30 2401/SXD-TTr V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2023 21-11-2023