Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI


Báo cáo số liệu để phục vụ xây dựng cơ sở dự liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 theo Công văn số 134/SXD-QLN&BĐS ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng; Thông tin chi tiết:  Công văn số 134/SXD-QLN&BĐS;  Biễu mẫu báo cáo 02/02/2023

Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025: Thông tin chi tiết Dự thảo Kế hoạch Phát triển nhà ở giai đọan 2021 - 2025

31/08/2022

Thông báo về việc yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai giá đất theo Thông báo số 189/TB-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh: Thông tin chi tiết tại đây: Thông báo số 86/TB-SXD;   Danh sách các đơn vị thuộc diện kê khai;  Hướng dẫn số 757/HD-SXD;  Hướng dẫn số 872/HD-SXD 18/05/2022

Tham gia góp ý Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY 19/04/2022

Công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng Thông tin chi tiết: Công văn 417/SXD-CL&VL;  Phục lục I;   Phụ lục II - III 22/03/2022

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất ngành Xây dựng   Biểu mẫu báo cáo  09/12/2021

Thông báo về việc tạm dừng chưa thực hiện tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Thông tin chi tiết tại đây) 24/06/2021

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực (Thông tin chi tiết tại đây) 18/06/2021

Công văn số 1158/SXD-QLXD ngày 11/6/2021 của Sở Xây dựng về việc Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 (Thông tin chi tiết tại đây) 11/06/2021

Công văn số 616/SXD-QLN&BĐS ngày 09/4/2021 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Thông tin chi tiết tại đây) 09/04/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 539

Tổng số lượt xem: 2745111