Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi

Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi

07:13 28/02/2023

Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1094

Tổng số lượt xem: 2745213