Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

14:06 08/11/2022

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung
Công bố công khai và đăng tải Danh mục mời gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch

Công bố công khai và đăng tải Danh mục mời gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch

08:40 19/09/2022

Công bố công khai và đăng tải Danh mục mời gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu cho các khu chức năng dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh
Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết Khu II Đê Bao

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết Khu II Đê Bao

08:53 12/10/2021

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh
Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dọc sông Bàu Giang

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dọc sông Bàu Giang

08:51 12/10/2021

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dọc sông Bàu Giang
Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc

08:48 12/10/2021

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi
Công khai quy hoạch Khu đô thị mới Nam Trường Chính

Công khai quy hoạch Khu đô thị mới Nam Trường Chính

08:44 12/10/2021

Công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Trường Chính, thành phố Quảng Ngãi
Công khai quy hoạch Khu đô thị mới Nghĩa Hà

Công khai quy hoạch Khu đô thị mới Nghĩa Hà

08:42 12/10/2021

Công khai đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi
Công khai quy hoạch KDC Bờ Nam Sông Trà Khúc

Công khai quy hoạch KDC Bờ Nam Sông Trà Khúc

08:38 12/10/2021

Công khai thông tin quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bờ nam sông Trà Khúc
Công khai thông tin quy hoạch Khu du lịch sinh thái Thiên Ý

Công khai thông tin quy hoạch Khu du lịch sinh thái Thiên Ý

08:35 12/10/2021

Công khai thông tin quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Thiên Ý
Công khai thông tin quy hoạch Khu dân cư Phú Gia

Công khai thông tin quy hoạch Khu dân cư Phú Gia

08:18 12/10/2021

Công khai thông tin quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1012

Tổng số lượt xem: 2745232