Truy cập nội dung luôn
SỞ XÂY DỰNG

TỈNH QUẢNG NGÃI


CÁC PHÒ
NG, ĐƠN VỊ TR​ỰC THUỘC ​SỞ
 
1. VĂN PHÒNG SỞ
 
QUANG-8.jpg

 

 

Chánh Văn phòng: Phan Anh Quang

Điện thoại: 0982771234 

Email: paquang-sxd@quangngai.gov.vn​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Võ Văn Hùng

Điện thoại: 0914.175787 

Email: vvhung-sxd@quangngai.gov.vn

2. THANH TRA SỞ​​
THAM-2.png
 
Chánh Thanh tra: Đào Thị Lệ Thắm    

Điện thoại: 0255.3829426

Email: dtltham-sxd@quangngai.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

 

 

VINH-4.jpg
 
Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Vinh   

Điện thoại: 0255.3829426

Email: nvvinh-sxd@quangngai.gov.vn 

3. PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
TRUNG.png
hinh the 1(phuoc 2).png
​Trưởng phòngTạ Hoàng Trưng

Điện thoại: 0255.3824139

Email: thtrung-sxd@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Trà Phước  

Điện thoại: 0255.3824139

Email: ntphuoc-sxd@quangngai.gov.vn

 

 

 

​4. PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG​​ ​
THUAN-4.png Trưởng phòng: Phạm Quang Thuận 

Điện thoại: 0255.3822480

Email: pqthuan-sxd@quangngai.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ​

VIEN.jpg
Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Viện 

Điện thoại: 0255.3822480

Email: hvvien-sxd@quangngai.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

5. PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC​
VIET.png
 

 

Trưởng phòng: Phạm Hoàng Việt           

Điện thoại: 0913.454808

Email: phviet-sxd@quangngai.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Đình Nguyên Thạch           

Điện thoại: 0907.654087

Email: vdnthach-sxd@quangngai.gov.vn

​​

6. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TUAN.png

Trưởng phòng: Bùi Anh Tuấn  

Điện thoại:  0255.3713297

Email:batuan-sxd@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH-7.jpg
 
​Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:  0255.3713297

Email:nvthanh-sxd@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

​7. TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI​
BANG.jpg
 
Giám đốc: Nguyễn Hữu Bằng

Điện thoại: 0255.3730888

Địa chỉ: 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

Email:nhbang-sxd@quangngai.gov.vn​

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Phùng Nguyễn

Điện thoại: 0255.3730888

Địa chỉ: 391 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

Email:npnguyen-sxd@quangngai.gov.vn​

 
 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1052

Tổng số lượt xem: 2745204